Broken Pencils
Broken Pencils
Seorang saudara lelaki pemarah yang berusaha membantu adik laki-lakinya yang canggung untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dan pensilnya yang terus patah.